DiMaker DiMaker Express Na czym polega różnica?

Wygodny edytor tekstu

Tworzenie wyróżnienia, dyplomu lub certyfikatu w naszym edytorze jest tak proste, jak napisanie tekstu w programie Word.

1

Menu główne programu

Wszystkie opcje edytora są dostępne w menu głównym.

2

Czcionka i rozmiar czcionki

Dodaliśmy pół setki różnych czcionek, aby Twoje dokumenty wyglądały pięknie.

3

Bieżący dokument

Nazwa dokumentu, status dostępu PRO, przycisk wyboru szablonu i stan zapisywania zmian.

4

Dostosowywanie stylu

Pogrubienie, kursywa, podkreślenie i inne przyciski zmiany czcionki; kolor tekstu.

5

Ustęp

Wyrównanie tekstu i wcięcia, odstępy między wierszami, wstawianie list regularnych i numerowanych.

6

Pobieranie pliku

Przycisk pobierania gotowego pliku. Z listy rozwijanej możesz wybrać inne metody odbioru pliku.

7

Wstawianie do dokumentu

Wstawianie tabeli, obrazów, kodu QR i podpisu lub pieczęci.

Otwórz edytor online