Վկայագրերի, գովասանագրերի, դիպլոմների եւ այլ փաստաթղթերի անվճար առցանց խմբագիր

  Անվճար օգտագործումը
  Օրինակի մեծ ընտրություն
  Հարմար տեքստային խմբագիր

Բացեք առցանց խմբագիր

{name} - Դիպլոմների եւ գովասանագրերի անվճար առցանց խմբագիր

Եթե ձեր ձեռքի տակ տպիչ ունեք, ուղարկեք այն տպիչին հենց խմբագրից, կամ պահպանեք փաստաթուղթը գրասենյակում, տանը կամ մոտակա լուսանկարչական կենտրոնում:

Հարմար տեքստային խմբագիր


Մենք փորձեցինք {name} դարձնել իսկապես հարմար, թողնելով միայն առավել անհրաժեշտը: Դիպլոմ, վկայական կամ գովասանագիր ստեղծելու համար մեր խմբագիրն այնքան հեշտ է, որքան տեքստը գրելիս Microsoft Word-ում

  Փոխել տառաչափը
  Various fonts, including artistic ones
  Խորհրդանիշների ուրվագիծը (հաստ, շեղագիր, ընդգծված)
  Կենտրոնի տեքստը
  Փոխել անջատումը
  Հերթական եւ թվով ցուցակները

Օրինակի մեծ ընտրություն

Մեր հավաքածուում բազմաթիվ տարբեր ձեւանմուշներ `վկայագրեր, դիպլոմներ, գովասանագրեր, տարբեր դիզայնով` մանկական, դպրոցական, պաշտոնական, թեմատիկ:

Չորս քայլ

1. Ընտրեք օրինակ

2. Տեքստը գրեք

3. Ստանում եք փաստաթուղթը

4. Տպել

Բացեք առցանց խմբագիր