Վկայագրերի, գովասանագրերի, դիպլոմների եւ այլ փաստաթղթերի անվճար առցանց խմբագիր

  Անվճար օգտագործումը
  Օրինակի մեծ ընտրություն
  Հարմար տեքստային խմբագիր

Բացեք առցանց խմբագիր

Դիպլոմագործ - Դիպլոմների եւ գովասանագրերի անվճար առցանց խմբագիր

Եթե ձեր ձեռքի տակ տպիչ ունեք, ուղարկեք այն տպիչին հենց խմբագրից, կամ պահպանեք փաստաթուղթը գրասենյակում, տանը կամ մոտակա լուսանկարչական կենտրոնում:

Մեծ ընտրություն օրինակների

Մեր հավաքածուում բազմաթիվ տարբեր ձեւանմուշներ `վկայագրեր, դիպլոմներ, գովասանագրեր, տարբեր դիզայնով` մանկական, դպրոցական, պաշտոնական, թեմատիկ:

Հարմար տեքստային խմբագիր


Մենք փորձեցինք Դիպլոմագործ դարձնել իսկապես հարմար, թողնելով միայն առավել անհրաժեշտը: Դիպլոմ, վկայական կամ գովասանագիր ստեղծելու համար մեր խմբագիրն այնքան հեշտ է, որքան տեքստը գրելիս Microsoft Word-ում

  Փոխել տառաչափը
  Various fonts for text decoration
  Խորհրդանիշների ուրվագիծը (հաստ, շեղագիր, ընդգծված)
  Կենտրոնի տեքստը
  Փոխել անջատումը
  Հերթական եւ թվով ցուցակները

Չորս քայլ

1. Ընտրեք օրինակ

2. Տեքստը գրեք

3. Ստանում եք փաստաթուղթը

4. Տպել

Բացեք առցանց խմբագիր