Դիպլոմագործ Դիպլոմագործ Express What is the difference?

Վկայագրերի, գովասանագրերի, դիպլոմների եւ այլ փաստաթղթերի անվճար առցանց խմբագիր

A convenient solution for creating and sending award documents. Open the online editor right away or find out more about its features.

Բացեք առցանց խմբագիր

Վկայագրերի, գովասանագրերի, դիպլոմների եւ այլ փաստաթղթերի անվճար առցանց խմբագիր

Առցանց խմբագիր

Use the editor right in your browser. No need to download or install anything.

Open

Web application

Using Google Chrome or Edge? Pin DiMaker to your desktop like a web application.

{name} - Դիպլոմների եւ գովասանագրերի անվճար առցանց խմբագիր

{name} - Դիպլոմների եւ գովասանագրերի անվճար առցանց խմբագիր

Եթե ձեր ձեռքի տակ տպիչ ունեք, ուղարկեք այն տպիչին հենց խմբագրից, կամ պահպանեք փաստաթուղթը գրասենյակում, տանը կամ մոտակա լուսանկարչական կենտրոնում:

Features

edit

Հարմար տեքստային խմբագիր

Creating diplomas or certificates in our editor is as easy as writing a text in MS Word.
Learn more

cloud_download

Downloading and sending

You can download the finished file, as well as send it to print, to a smartphone or Telegram via e-mail.

storage

Storage

Add files to Long-Term Storage.
Learn more

Insert signature or seal

You can insert your signature or a company seal. If you do not have them electronically, we can edit the scan for you by removing the white background. Learn more

Use as much as you need

Use the editor with no limit. You can create as many files as you need.

font_download

Many fonts

We've added fifty different fonts to make your documents look attractive.

Create by list

Create several files at once with a general template, text, and various personal data. You just need to fill in the table or copy the data spreadsheet.

You can fill in the spreadsheet in the editor, copy data from another spreadsheet editor such as Microsoft Excel or OpenOffice Calc, or download from Google Sheets.

Learn more

Create by list

See all features

Օրինակի մեծ ընտրություն

Մեր հավաքածուում բազմաթիվ տարբեր ձեւանմուշներ `վկայագրեր, դիպլոմներ, գովասանագրեր, տարբեր դիզայնով` մանկական, դպրոցական, պաշտոնական, թեմատիկ:

Բացեք առցանց խմբագիր